Bergförstärkning Stockholm

Hem » Tjänster » Bergförstärkning

Vi på Årsta Berg & Bygg erbjuder pålitlig bergförstärkning och bultning för att skydda, stabilisera och säkerställa en miljömässig hållbarhet. 

Med våra beprövade metoder kan vi hjälpa dig att skapa en robust grund för ditt projekt samtidigt som vi minimerar risken för ras och skred. Kontakta oss idag och skapa en trygg plats för ditt byggprojekt.

Varför utförs bergförstärkning? 

Bergförstärkning är en avgörande teknik som används för att skapa stabilitet och säkerhet i bergiga områden, vilket möjliggör säkra byggprojekt, skyddar miljön och säkerställer en pålitlig infrastruktur. Bergförstärkning kan användas för olika ändamål som till exempel:

  • Skapa stabilitet: Bergförstärkning utförs för att minska risken för skred och ras genom att motverka naturliga krafter som erosion och jordbävningar.
  • Konstruktionsarbeten: Bergförstärkning behövs vid byggande av infrastrukturanläggningar för att ta bort bergmassor eller skapa en stabil yta för konstruktionen.
  • Miljöskydd: Bergförstärkning används för att skydda den omgivande miljön genom att stabilisera branta sluttningar och förhindra erosion och skador på mark och vattendrag.
  • Grävningsändamål: Bergförstärkning är viktig för att säkerställa gruvarbetares säkerhet och minimera risken för olyckor vid grävning.

Bergbultning för ökad stabilitet hos bergmassor

Vi på Årsta Berg och Bygg använder bland annat bergbultning för att förstärka berg och bergmassor. Bergbultning är en process som innebär att bultar eller stänger förs in i berget för att öka stabiliteten. Dessa bultar fungerar som förstärkningselement genom att överföra krafter och minska spänningar i berget. 

Genom att förstärka bergmassan och dess sammanhållning förhindras ras och skred, men kan också användas för att förstärka tak, väggar i tunnlar, gruvor och andra underjordiska strukturer. Bergbultning är en vanlig metod inom berg- och geoteknik för att säkerställa säkerheten och dess långsiktiga stabilitet i berg.

Bergförstärkning Stockholm 

Vi på Årsta Berg och Bygg certifierade tekniker med lång erfarenhet inom bergförstärkning och bergbultning. Vi är gärna med och hjälper dig i ditt nästa projekt som kräver en stabil och stadig bergmassa. Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert så återkommer vi så snabbt vi kan. Du når oss enklast via vårt kontaktformulär eller via telefon 08-500 311 26.

Bergförstärkning och bergbultning i Stockholm