Bergsprängning i anslutning till förbifarten utanför Ekerö, Stockholm

Hem » Våra projekt » Bergsprängning i anslutning till förbifarten utanför Ekerö, Stockholm

Sprängning för en förskärning till Förbifart Stockholm

Trafikverket har under ett antal år planerat för en ny del av E4:an som de kallar för Förbifart Stockholm. Tanken är att vägen ska avlasta befintliga centrala leder som Essingeleden och fortsätta i riktning väster om Stockholm.

Sprängning för en förskärning till Förbifart Stockholm

I samband med den nya trafikleden så ska även Ekerövägen breddas och gå från tre till fyra körfält. Anledningen är att vägen är hårt trafikerad under rusningstid och de nya körfältet kan möjliggöra för bättre framkomlighet för exempelvis bussar.

På uppdrag av Trafikverket har Årsta Berg och Bygg anlitats för att genom bergsprängning göra förskärningen till tunnelmynningen som står till grund för breddningen av Ekerövägen. Sprängning för förskärning utfördes hela 50 meter in i tunnelsystemet i anslutning till Förbifart Stockholm.

Arbetare i full gång med bergsprängning utanför Ekerö

Kontakta oss för bergarbete i Stockholm

Årsta Berg och Bygg AB har över 20 års erfarenhet av bergborrning, bergspräckning och bergsprängning i Stockholm. Med vår breda maskinpark och kunniga operatörer klarar vi av praktiskt taget alla typer av bergarbeten, även i känsliga miljöer som tätbebyggda områden.

Oavsett vilket bergarbete du behöver ha utfört i Stockholm kan vi hjälpa dig. Kontakta oss via formuläret här intill så återkommer vi så snart som möjligt!