Bergborrning i Stockholm

Vår mekaniska utrustning för bergborrning i Stockholm består av åtta Dardautrustningar för mekanisk losshållning, anpassade till både små och grova hål, minidumprar och minigrävare. Vi tillverkar våra egna slitsverktyg anpassade efter varje unikt uppdrag. Vår vridbara borrvagnsutrustning tillåter borrning i alla riktningar. Specialutrustningen minskar störningarna för omkringliggande bebyggelse.

Årsta Berg & Bygg AB med mekanisk utrustning för bergborrning i Stockholm

Kontakta oss idag 08-500 311 26