Bergsågning i Stockholm

Vajersågning används för att minska stressen på kvarvarande berg vid losshållning. Genom precisionsinriktad bergsågning i Stockholm med närområden undviker man att störa närbelägen verksamhet och skyddar känsliga områden, till exempel vid arbeten under vattnet i Riddarfjärden där stor hänsyn måste tas till känslig arkitektur som Riddarholmskyrkan.

Årsta Berg & Bygg AB med bergsågningsutrustning i Stockholm